voor organisaties

Huisvestingsstrategie

Als organisatie of onderneming is het van belang om in te zetten op toekomstbestendige en passende huisvesting. Een goede huisvestingsstrategie geeft richting aan de beslissingen die genomen dienen te worden ten opzichte van huisvesting en geeft antwoord op de vraag: Wat hebben we nu en in de toekomst nodig aan huisvesting? We helpen u graag om dit voor uw organisatie in kaart te brengen. 

Op basis van de verzamelde informatie kijken we welk scenario het beste aansluit. Deze wordt verder uitgwerkt met een actieplan op korte-, middellange- en langetermijn. Hulp nodig bij het uitvoeren van dit actieplan? U kunt bij ons ook terecht voor de verwerving van een geschikt pand of voor de realisatie van uw ideale kantooromgeving in een eigen of gehuurd pand.