Haalbaarheidsstudies

Een renovatie, ontwikkeling of verbouwing moet uiteindelijk natuurlijk zorgen voor optimaal rendement. Daarom is het, voordat er wordt gestart met de (her)ontwikkeling van uw vastgoed, essentieel om voor diverse scenario's de haalbaarheid en uitvoerbaarheid van het project vast te stellen. 

Dit doen wij door een quick scan of uitgebreid haalbaarheidsonderzoek uit te voeren. Hierin leggen we de wensen, doelen en (organisatie)ambities vast en maken we mogelijkheden van de locatie en het object en  de kansen en risico’s op heldere wijze voor u inzichtelijk.