Consultancy

Consultancy2016-10-17T11:19:15+00:00

Verhuurmanagement

Het namens de opdrachtgever voeren van de regie in het volledige verhuurproces. Daarbij onderhouden wij de contacten met de bestaande contractpartijen (huurders en/of verhuurders) en voeren de gesprekken met kandidaat-huurders of de betrokken makelaars. Wij zijn op landelijk niveau per segment (woningen, winkels, kantoren, logistiek en industrieel) goed ingevoerd in de actuele prijsstelling en wijze van promotie.

Huisvestings- en vastgoedbeleid

Het ontwikkelen van huisvesting- en vastgoedstrategieën, waarin de ontwikkelingen in de sector en wensen van de klant worden getoetst op functionaliteit, efficiency en financiële haalbaarheid. Daarbij wordt afgestemd op de lange termijnontwikkeling en de behoefte van de klant en/of eindgebruiker.

Portfolio-analyses

Wij kunnen adviseren bij het maken van beslissingen over investeringen in een bestaande vastgoed portefeuille. Daarbij kijken wij naar de mate van aantrekkelijkheid ten opzichte van de markt, welke bijdrage een object levert binnen de portefeuille en de balans tussen de korte- en langetermijnstrategie van het bedrijf (de gebruiker) en/of het strategisch vastgoedbeheer van de stakeholders. Wij berekenen de te verwachten cashflow van de portefeuille gereflecteerd aan de eigen vastgoedstrategie, de contract- en marktomstandigheden.

Aan- en verkoop advies

Wij kunnen adviseren bij de aan- en verkoop van vastgoedobjecten, alsmede gehele portefeuilles. Daarbij toetsen wij de beschikbare aankoop projectinformatie en relevante marktgegevens of stellen deze samen in een verkooptraject. Wij adviseren onze klanten desgewenst gedurende het gehele proces. Van onderhandeling, en de due diligence-fase tot de feitelijke verwerving of dispositie en levering.

BruningDeGoede_rendement

Investeringsanalyses / Taxatiebegeleiding

Het opstellen van financiële modellen voor investeringsbeslissingen ten behoeve van een vastgoedobject of vastgoedportefeuille. Het coördineren en beoordelen van taxaties ten behoeve van (bank)financiering, verkoop, aankoop of WOZ beoordeling. Ook het voeren van overleg met financiële instellingen.

Werkwijze

Onze diensten worden afgestemd op de vooraf vastgelegde doelstellingen van de klant. Daarmee streven wij er naar de opdrachtgever (voor aanvang van de samenwerking) zo volledig mogelijk te informeren over het te doorlopen proces. Duurzaamheid in de relatie is voor ons van groot belang. Wederzijds vertrouwen een voorwaarde.

Door de ruime ervaring met familiaire structuren, institutionele beleggers en de eindgebruikers kunnen wij goed inspelen op alle vragen. Onze dienstverlening kent een proces- en projectmatige aanpak met een vlotte vertaling van een advies naar concrete acties. Wij werken transparant (leggen verantwoording af voor wat wij doen) en factureren maandelijks achteraf op basis van de uren die wij daadwerkelijk aan uw opdracht hebben besteed.

Bovenvermelde diensten kunnen wij in diverse vormen leveren in verschillende segmenten van de vastgoedmarkt, te weten winkels, kantoren, woningen, logistiek en industrieel.