Consultancy

Consultancy2019-04-09T12:11:16+02:00

Consultancy op diverse terreinen

  • Verhuurmanagement
  • Huisvestings- en vastgoedbeleid
  • Portfolio-analyse
  • Investeringsanalyses / Taxatiebegeleiding
  • Aan- of verkoop van vastgoedobjecten die veelal off-market van eigenaar verwisselen
  • Het vervaardigen van concept- en haalbaarheidsstudies
  • Procesbegeleiding van planontwikkeling bij (her)ontwikkeling, renovaties of nieuwbouw voor derden

Werkwijze

Door de ruime ervaring met familiaire structuren, institutionele beleggers en de eindgebruikers kunnen wij goed inspelen op alle vragen. Onze dienstverlening kent een proces- en projectmatige aanpak met een vlotte vertaling van een advies naar concrete acties. Wij werken transparant en factureren maandelijks achteraf op basis van de uren die wij daadwerkelijk aan uw opdracht hebben besteed.

BruningDeGoede_rendement