Bijeenkomst Iepen Mienskip

Bijeenkomst Iepen Mienskip2018-03-13T12:01:29+01:00

Culturele Hoofdstad 2018

In 2018 is Leeuwarden samen met de hele provincie Friesland de Culturele Hoofdstad van Europa. In het kader van #LF2018 heeft Udo de Goede namens Bruning De Goede het initiatief genomen om invulling te geven aan het thema ‘Iepen Mienskip’ en www.2018verhalen.nl.

Samen met Stichting ‘Brongergea op ‘e kaert’ is ons kantoor Klemburg (Oranjewoud) op vrijdagavond 26 januari opengesteld voor alle bewoners van het buurtschap Brongergea.

Onder het genot van een stamppot buffet hebben de inwoners elkaar in de Pronkkeamer en bij het kampvuur mooie en bijzondere verhalen verteld.

Verhalen vertellen in Brongergea