Strategisch

Vastgoedbeleid

Het analyseren van uw portefeuille resulteert in een helder (financieel) overzicht op object- en portefeuilleniveau waarin de investeringen, opbrengsten en kansen op een beter, toekomstbestendig rendement in kaart worden gebracht en onderbouwd. Is het bijvoorbeeld verstandig om een object af te stoten, uit te breiden of te behouden? Ook investeringsbeslissingen worden onderbouwd. 

Strategisch vastgoedplan

Dit alles documenteren we in een kort en bondig strategisch vastgoedplan. Het plan geeft richting en houvast voor de beslissingen die ten aanzien van de portefeuille genomen moeten worden. Ook hebben we in eigen huis de expertise om, aan de hand van het vastgoedplan, over te gaan tot concrete acties. Denk hierbij aan het opstellen van huur- en onderhoudscontracten, het aan- of verkopen van objecten of het opstellen en uitvoeren van een renovatie of (her)ontwikkelingsplan.